Over Cilia

Cilia Daemen (1984), programmamanager bij landelijke jongerenorganisatie NJR (Nationale Jeugdraad)

 

Weer verkiesbaar

Na 4 jaar uitstekend gefunctioneerd te hebben binnen de huidige fractie wil ik mijn kennis en ervaring inzetten binnen het nieuwe team dat na 21 maart 2018 zal ontstaan. Graag zorg ik samen met onze lijsttrekker April Ranshuijsen voor continuïteit, zodat we kunnen werken aan een stabiele, diverse, groene en sociale fractie voor de komende vier jaar.

Gemeenteraadslid zijn betekent voor mij verbindingen leggen. Ik steek veel tijd in gesprekken met organisaties en bewoners en koppel hen indien nodig met politiek en de ambtelijke organisatie. De afgelopen vier jaar werkte ik aan de portefeuilles Zorg en Welzijn, Cultuur en Onderwijs. Ik diende succesvol initiatieven in op het gebied van jongerenparticipatie, richtlijnen voor een prettige combinatie van wonen met zorg en het zichtbaar maken van Artikel 1 van de Grondwet. Nijmegen is een echte GroenLinks-stad en daar ben ik trots op.

Als mensen mij vragen: ‘En, vind je het werk in de gemeenteraad nog leuk?’, antwoord ik eerlijk dat niet alles aan de politiek leuk is. Je zit wat mij betreft niet in de politiek voor je eigen plezier, maar om zaken in de stad goed te regelen en je partij te representeren. Soms voel ik me dan ook geen ‘politica’, maar wel een GroenLinkser en gemeenteraadslid. Vanuit die opvatting heb ik veel contacten buiten het stadhuis, waardoor ik de creativiteit van onze inwoners kan inzetten voor realistische oplossingen. Dat geeft mij veel inspiratie en energie.

GroenLinks Nijmegen heeft aan mij een enthousiast, loyaal, verbindend en communicatief raadslid. Om mij vanaf maart 2018 opnieuw vier jaar lang in te kunnen zetten voor deze mooie gemeente vanuit een groene en linkse visie, hoop ik op je stem.

 

Ervaring binnen GroenLinks

Sinds 2007 ben ik zowel lokaal als landelijk actief voor GroenLinks, waarvan de laatste vier jaar als gemeenteraadslid in Nijmegen. Eerder was ik actief als fractievolger, duovoorzitter van de werkgroep Cultuur en Creatieve Stad, organisator van het Politiek Café en het GroenLinks Stadsfeest. Op landelijk gebied nam ik deel aan de leergang van de GroenLinks Academie, ga ik regelmatig naar het Feministisch Netwerk en ben ik fervent congresganger.

 

Werkervaring

Naast mijn raadswerk en eerdere maatschappelijke bestuursfuncties in Nijmegen, werk ik als directeur bij Stichting Plattelandsjongeren Services (PJS). Daar ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers en projecten op het gebied van leefbaarheid en jongerenparticipatie. Eerder hield ik me bij de Nationale Jeugdraad bezig met talentontwikkeling en thema’s als psychische gezondheid, jongerenwerk, diversiteit, positief jeugdbeleid en politiek. Samenwerkingspartners waarmee ik te maken heb, zijn bijvoorbeeld de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Onderwijs, de welzijnssector, jeugd-GGZ instellingen, jongerenorganisaties en onderwijsinstellingen. Mijn werk heeft me al op veel plekken gebracht die relevant en bovendien heel interessant zijn als raadslid, dus de combinatie tussen mijn functie als raadslid en mijn baan bij PJS houd ik heel graag in stand.

 

Politiek in de praktijk

De laatste jaren voelen steeds meer mensen zich bedreigd vanwege hun afkomst of overtuiging. Daarom diende ik een initiatiefvoorstel in om Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in het stadhuis en op termijn de stadswinkel. Artikel 1 van de Grondwet moet ervoor zorgen dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Doordat in deze gebouwen met een publieksfunctie Artikel 1 nu prominent in beeld is, wordt bezoek herinnerd aan het uitgangspunt dat alle Nijmegenaren een gelijke behandeling horen te krijgen. Met het zichtbaar maken wilde ik ook Nijmeegse bewoners, organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gelijke behandeling een steun in de rug geven.

Aan het begin van deze raadsperiode heb ik me ingezet voor behoud van De Koopvaart, een verzamelplek voor startende, creatieve ondernemers waar tegelijk een woongroep zit. De gemeente eiste plots dat de bewoning moest eindigen. Dit zou het einde betekenen van een van onze creatieve broedplaatsen. Op mijn aandringen vond de wethouder toch een oplossing. De bewoners van De Koopvaart hebben toen te horen gekregen dat ze kunnen blijven wonen en werken in hun huidige pand.

Verder heb ik bijgedragen aan het feit dat de Nijmeegse Nachtburgemeester de afgelopen tijd meer geld gekregen heeft. De Nachtburgemeester levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de verbinding tussen mensen, organisaties, cultuur en ondernemers in de stad. De Nacht van de Ommetjes is een van de mooie voorbeelden. We hebben dit initiatief ondersteund voor een mooie, sociale, creatieve en bruisende stad, dag én nacht.

‘Jong geleerd is oud gedaan.’ Dat is een van de redenen waarom ik samen met het CDA en de PvdA een initiatiefvoorstel heb ingediend om jongeren meer te betrekken bij het lokaal beleid. Dat is belangrijk, want Nijmegen kent bijna 40.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar! Veel beslissingen van de gemeente raken jongeren, maar zij worden zelf vaak onvoldoende gehoord. De gemeente probeert burgers steeds vaker, en vooral beter, te betrekken bij onderwerpen die hen aangaan en volgens mij zou dat ook bij jongeren moeten gebeuren. We zijn het gesprek aangegaan met diverse (jongeren)organisaties en jongeren zelf. Een mooi gevolg is dat het initiatief Jimmy’s nu alweer twee jaar aan de Van Berchenstraat in het centrum zit.

 

Thuis in Nijmegen

Ik ben opgegroeid in Hoenderloo, een klein dorp op de Veluwe aan de rand van het bos, in een druk gezin met drie jongere broers, én – voor die tijd nog een uitzondering – een fulltime werkende moeder en een vader die de zorg voor het gezin en het huishouden op zich nam. Voor mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen verhuisde ik in 2002 op mijn 18e naar Nijmegen. Deze stad is in de afgelopen jaren echt mijn thuis geworden. Nijmegen is voor mij de stad die bruist van creatieve energie, stedelijke vernieuwing, verrassende culturele en sociale initiatieven en waar een wandeling door het groen nooit ver weg is. Een stad waar jongeren de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en waar afgestudeerden graag blijven hangen. Daar ben ik heel trots op.

Sinds twee jaar woon ik met veel plezier in de oude kern van Lent, een fijne wijk waar nieuwe en oude bewoners goed contact met elkaar hebben. Samen met mijn vriend Giedo geniet ik daar van de rustige en groene omgeving die tegelijk heel dicht bij het centrum ligt.